SVĚTOVAŘENÍ 2012

O projektu

Světovar čeká vbrzku rekonstrukce a přeměna v multikulturní cntrum. V budoucnu by ale neměl být určen pouze prezentaci profesionálního umění, většinu roku by měl sloužit zdejším obyvatelům, umělcům a různým zájmovým skupinám k tvorbě a vzájemnému setkávání.Světovr by se měl stát komunitním centrem.

Právě proto bychom rádi inspirovali již nyní, v rámci současného “alternativního” provozu. Pozvali jsme několik zajímavých hostů z České a Slovenské republiky. Prostřednictvím dílen, diskusí a společné tvorby chceme umožnit sdílení zkušeností z jiných center, která aktivně pracují s Romy, seniory, postiženými, ale i s běžnými obyvateli sídlišť a místních městských částí, což je mžné shrnout pod společný titulek: KOMUNITNÍ PRÁCE.

Co je komunitní umění?

Komunitní umění je tvořivá umělecká práce s místní skupinou lidí (či místní skupiny lidí) s cílem posílit vzájemnou společenskou soudržnost. Komunitu charakterizují zejména sdílené potřeby a zájmy (místní tradice, zvyky, oslavy ale i způsoby prožívání volného času, zábava, pohostinství, rozmanitá nabídka místních produktů atp.). Podíl občanů na spolkovém životě, na spoluutváření místa, kde žijí je v současné době jedna z klíčových výzev. Kultura je platformou, která lidem umožňuje aktivní zapojení do společnosti a to prostřednictvím realizace konkrétního nápadu, tvůrčí myšlenky či díla ať profesionálně či amatérsky, a nebo v roli diváka, který toto dílo „užívá“.Existuje však několik překážek, které mohou stát v cestě rozvoje lidské tvořivosti a jejímu uplatnění v rozvoji místa či obce. Jsou jimi především ustrnulá struktura města a krize místní identity, nárůst nicotných míst - nákupních galerií, multiplexů, supermarketů, přemíra informací bez schopnosti je dále využívat, nedostatek volného času (Franco Bianchini, urbánní sociolog, tvůrce konceptu Kreativních měst). Přirozeně tedy vyvstává otázka, jak s tvořivostí pracovat na úrovni naší každodennosti. Kultura je platformou, která lidem umožňuje aktivní zapojení do společnosti a to prostřednictvím realizace konkrétního nápadu, tvůrčí myšlenky či díla ať profesionálně či amatérsky, a nebo v roli diváka, který toto dílo „užívá“. Čím více se lidé podílejí na procesu tvorby, jsou aktivnějšími i jako občané.

Více o programu na jednotlivé dny

Mapa stránek | Kontakt | Světovar | Program | Partneři

© 2012 Světovaření